Đặt chỗ trước tại PCMR sẽ giúp bạn giảm thời gian chờ đợi cho đến lượt đồng thời cũng giúp PCMR sắp xếp thời gian hợp lý hơn